Op een afschrift (rekeninguittreksel) dienen volgende zaken duidelijk zichtbaar te zijn:

Naam van de kaarthouder dewelke overeen dient te komen met de facturatie gegevens van uw account

  • IBAN nummer dewelke overeen dient te komen met het opgegeven rekeningnummer

  • Naam van de bank

  • Recente datum (max. 3 maanden oud)

Volgende zaken worden niet aanvaard als geldig bewijs voor de validatie van uw bankrekening:

Een afschrift van een betaling naar de te valideren rekening

  • Een schermafbeelding van uw bank applicatie

  • Een foto van een bankkaart, uw identiteitskaart of eender welk ander document dat geen recent officieel bankafschrift is met één of meerdere verrichtingen op van de te valideren rekening.

Hou ook rekening met deze zaken bij het toevoegen van een bankrekening aan uw EventSquare account:

We laten niet toe om een persoonlijke bankrekening toe te voegen wanneer u EventSquare gebruikt in naam van uw vereniging of onderneming. Dit geldt ook voor feitelijke verenigingen die geen ondernemingsnummer hebben.

  • De rekeninghouder dient dus overeen te komen met de naam van de houder van het EventSquare account. Zowel op het bankafschrift als bij de facturatie-instellingen van uw account.

Het is helaas niet mogelijk om een bankrekening te verwijderen.

Was dit een antwoord op uw vraag?